Disclaimer

Algemeen

Kellyfashiononline BV (Kamer van Koophandel 55265316), verleent u hierbij toegang tot Kellyjeans.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Kellyfashiononline BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kellyfashiononline BV spant zich in om de inhoud van Kellyjeans.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Kellyjeans.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kellyfashiononline BV.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kellyfashiononline BV en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kellyfashiononline BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Chat met ons